Budsjett SIFO for mer økonomisk kontroll

Budsjett SIFO er et praktisk hjelpemiddel for alle

Økonomi er noe som opptar alle, uavhengig om man bor alene eller man er en familie. Det vil derfor være lurt å forholde seg til et budsjett uansett. Det vil gi bedre kontroll på økonomien og dermed ser man hva man sitter igjen med etter betalte regninger. Hele 26 prosent av nordmenn setter regelmessig opp budsjett. Når det kommer til tall kan det høres ganske komplisert ut, men slik at det i realiteten ikke. Statens institutt for forbruksforskning har en nyttig kalkulator på sine hjemmesider. Det er et verktøy der man fyller inn antall og alder på de som bor i huset og inntekten, så vil budsjett SIFO gi en indikasjon på daglige utgifter. Det vil være til stor hjelp når budsjettet skal settes opp. Budsjett SIFO kommer i tillegg som en mal som man kan laste ned. Denne kan du så bruke til å føre inn alt av utgifter og inntekter. Har man derimot lyst til å ha med seg budsjettet overalt, som f.eks. på en telefon, finnes det mange praktiske og kjekke applikasjoner både på Android Play og Apple Markedet.